Գլխավոր էջ / ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին կարող եք դիմել կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ պահանջներով։

Ի՞նչ անել, եթե ունեք բողոք կենտրոնական դեպոզիտարիայի դեմ

Ի՞նչ անել, եթե ունեք բողոք կենտրոնական դեպոզիտարիայի դեմ

Ձեր քայլերը

About us

Ներկայացրե՛ք բողոք-պահանջ ֆինանսական կազմակերպությանը

Մինչև պահանջը Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին ներկայացնելը Դուք պետք է կազմակերպությանը ներակայացնեք բողոք-պահանջ։
Լրացնել բողոք-պահանջ
About us

Սպասե՛ք ֆինանսական կազմակերպության պատասխանին

Առավելագույնը 10 աշխատանքային օր, իսկ վարկային բյուրոյի դեմ ուղղված պահանջների դեպքում՝ 15 աշխատանքային օր։
About us

Դիմե՛ք Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին

Եթե կազմակերպության պատասխանը Ձեզ չի գոհացնում կամ դուք պատասխան չեք ստացել սահմանված ժամկետում, ապա կարող եք Ձեր պահանջը ներկայացնել Հաշտարարին։

Օգտակար հղումներ

Ունե՞ք բողոք․․․Ձեր քայլերը Ինչու՞ դիմել Հաշտարարին Ֆինանսական կազմակերպությունների ցանկ Փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր Քննված գործերի օրինակներ