Գլխավոր էջ / Ինչու՞ դիմել Հաշտարարին

Ինչու՞ դիմել Հաշտարարին

Հաշտարարի մասնագիտական գործունեությունը ֆիզիկական անձանց և միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների կողմից ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ ներկայացվող պահանջների արագ, արդյունավետ, անվճար քննությունը և լուծումն է:
Հաշտարարի գրասենյակում ներդրված է հաշտարարության և որոշումների կայացման համադրված մոդելը, որի շնորհիվ վեճը հնարավոր է լուծել հաշտեցմամբ` կողմերի համար երկուստեք նախընտրելի լուծում գտնելու և նրանց միջև առկա հարաբերությունները պահպանելու նպատակով, իսկ դրա անհնարինության դեպքում որոշման կայացմամբ։
Հաշտարարին դիմելիս Դուք ոչինչ չեք կորցնում, քանի որ Հաշտարարի ծառայություններն անվճար են, չկա իրավապաշտպանի անհրաժեշտություն, իսկ Հաշտարարի կայացրած որոշմանը համաձայն չլինելու դեպքում Դուք իրավունք ունեք դիմել դատարան։
13 տարիների ընթացքում Հաշտարարի գրասենյակի գործուն ջանքերի շնորհիվ լուծում է ստացել ավելի քան 33,000 պահանջ, իսկ Հաշտարարի միջնորդությամբ ֆինանսական կազմակերպությունները հաճախորդներին փոխհատուցել են ավելի քան 2,6 մլրդ ՀՀ դրամ։


ԱՆԿԱԽ

Հաշտարարն անկախ է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, պաշտոնատար, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից։ Անկախությունն ապահովվում է թե՛ գործառութային և թե՛ կազմակերպաիրավական երաշխիքներով։ Հաշտարարը պահանջները քննում և լուծում է՝ ղեկավարվելով կիրառելի իրավական ակտերով, գործի հանգամանքները գնահատում է բացառապես իր ներքին համոզմամբ։ Իր գործունեության ընթացքում զերծ է մնում ցանկացած ազդեցությունից։

ԱՆՎՃԱՐ

Հաշտարարը ֆինանսական կազմակերպությունների հետ առաջացած վեճերը լուծում է ԱՆՎՃԱՐ, այսինքն՝ Հաշտարարի կողմից պահանջն ընդունելու, քննելու և որոշում կայացնելու համար հաճախորդից որևէ վճար չի գանձվում։

ԱՐԴԱՐ

Հաշտարարն իրականացնում է պահանջի արդարացի և անաչառ քննություն՝ ղեկավարվելով ՀՀ օրենսդրությամբ, գործարար վարքագծի և էթիկայի կանոններով, գործարար շրջանառության սովորույթներով, հաշվի առնելով դատական պրակտիկան և նախադեպային որոշումները։ Պահանջների քննությունն իրականացվում է գործին մասնակցող անձանց իրավահավասարության սկզբունքի հիման վրա:
Հաշտարարի որոշումներին (նախադեպերին) կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

ԱՐԱԳ

Հաշտարարի գրասենյակում պահանջի քննության գործընթացը պարզ է և արագ: Պահանջի քննությունը տևում է 24 աշխատանքային օր (առանձնապես բարդ գործերի դեպքում ժամկետը կարող է երկարաձգվել 14 աշխատանքային օրով)։ Եթե կողմերը նախընտրում են վեճը հաշտեցման միջոցով լուծելու տարբերակը, ապա պահանջի քննությունն ավարտվում է առավել սեղմ ժամկետում։
Պահանջների քննության ընթացակարգին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ  

Հաշտարարի գրասենյակի գործունեության արդյունավետությունը ապահովվում է գործի քննության արագ և պարզեցված ընթացակարգի շնորհիվ: Պահանջների քննության և լուծման գործընթացում չափազանց ֆորմալ ընթացակարգերի բացակայությունը հնարավորություն է ընձեռում Հաշտարարին ավելի ճկուն գործիքակազմի կիրառմամբ լուծել հաճախորդների կողմից ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ ներկայացված վեճերը: Հաշտարարին դիմելիս իրավապաշտպանի անհրաժեշտություն չկա։

Վիճակագրական տվյալներ

5602Պահանջների քանակ
5602/ 3643Հօգուտ հաճախորդների լուծված պահանջների քանակ
3643/ 3332Հաշտեցմամբ լուծված պահանջների քանակ
338 մլնՀատուցված գումարի չափ (ՀՀ Դրամ)

Կարծիքներ

reports

«Հայաստանի արժեքավոր փորձը Հաշտարարի վերաբերյալ պետք է կիսել Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի և ամբողջ աշխարհի երկրների հետ: Թե՛ Հաշտարարի և թե՛ Հայաստանի կենտրոնական բանկի՝ բազմաթիվ սպառողների պաշտպանությանն ուղղված գործողությունները պետք է օրինակ ծառայեն այն երկրների համար, որոնք առնչվում են սպառողների պաշտպանությանն ուղղված խնդիրներին: Պետք է ջանքեր գործադրվեն՝ ավելացնելու հայկական փորձի փոխանակումն ու տարածումը համաշխարհային մակարդակով»:

reports

Շնորհակալություն եմ հայտնում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի ամբողջ անձնակազմին,պատրաստակամ և հետևողական աշխատանքի համար:

reports

Բարձրակարգ մասնագետներ, բանիմաց իրավաբաններ, անհատական և սրտացավ մոտեցում։ Շնորհակալ եմ Ձեր կատարած ահռելի աշխատանքի և պահանջի արդար հանգուցալուծման համար։

reports

Անչափ շնորհակալ եմ, ճիշտ ասած չէի հավատում, որ խնդիրս լուծում կստանա։

reports

Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի ողջ անձնակազմին, մասնավորապես՝ Արտաշես Մեջլումյանին և Տիրուհի Հարությունյանին բարեխիղճ, օպերատիվ աշխատանքի և բարյացակամ վերաբերմունքի համար։

Պարզի՛ր, կարո՞ղ ես դիմել Հաշտարարին

Արդյո՞ք Ձեր պահանջն ուղղված է ֆինանսական կազմակերպության դեմ (բանկ, վարկային կազմակերպություն, ապահովագրական ընկերություն, գրավատուն և այլն):

1 / 4

Դիմել Հաշտարարին

Լրացնել