Գլխավոր էջ / Դիմել Հաշտարարին

Դիմել Հաշտարարին

Ինչպե՞ս ներկայացնել պահանջ ֆինանսական կազմակերպության դեմ

Դուք կարող եք ներկայացնել Ձեր պահանջը Հաշտարարին, եթե
 
  • Հանդիսանում եք ֆիզիկական անձ, այդ թվում՝ երաշխավոր կամ գրավատու, միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր:

  • Ունեք խնդիր ֆինանսական կազմակերպության (բանկ, վարկային կազմակերպություն, գրավատուն, ապահովագրական ընկերություն և այլն) հետ:

  • Ձեր բողոքը նախապես ներկայացրել եք ֆինանսական կազմակերպությանը և ունեք բողոք-պահանջի պատասխանը:

Պարզի՛ր, կարո՞ղ ես դիմել Հաշտարարին

Արդյո՞ք Ձեր պահանջն ուղղված է ֆինանսական կազմակերպության դեմ (բանկ, վարկային կազմակերպություն, ապահովագրական ընկերություն, գրավատուն և այլն):

1 / 4

Օգտակար հղումներ

Ունե՞ք բողոք․․․Ձեր քայլերը Ինչու՞ դիմել Հաշտարարին Ֆինանսական կազմակերպությունների ցանկ Փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր Քննված գործերի օրինակներ

Դիմել Հաշտարարին

Լրացնել

Տեղեկատվական հոլովակներ

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի մասին

Հաշտարարին կարող են դիմել ֆիզիկական անձինք, գրավ տրամադրած անձինք և միկրոձեռնարկատերերը

Հաշտարարին կարող են դիմել նաև միկրոձեռնարկատերերը

Հաշտարարին կարող եք դիմել առցանց

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին կարող են դիմել նաև երաշխավորները

Ֆինանսական հաշտարարին դիմելու ընթացակարգը շատ պարզ է

Ֆինանսական հաշտարարի ծառայություններն անվճար են

Ֆինանսական հաշտարարի ծառայություններից կարող եք օգտվել նաև առանց գրասենյակ այցելելու

Վեճերի լուծման գործընթացն արագ է և առանց քաշքշուքների